Hej!

På det her kursus

lærer du at gange med

2-cifrede tal.

God fornøjelse.