Hej!

På det her lille kursus

om trigonometri

lærer du om Phythagoras' læresætning.

God fornøjelse!